Witaj na nowej stronie sklepu z Bibliami UBG. Może być wymagana ponowna rejestracja. Przepraszamy za utrudnienia.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy https://sklep-wrotanadziei.org jest prowadzony przez:

 
Wrota Nadziei
ul. Łabędzia 13
11-042 Giedajty


POSTANOWIENIA OGÓLNE

1/ Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów w sklepie internetowym www.sklep.wrotanadziei.org przy wykorzystaniu środków w porozumiewaniu się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

2/ Klient ma dostęp do Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej https://sklep-wrotanadziei.org.

Klient w procesie rejestracji oraz składania zamówienia akceptuje ww Regulamin.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ oraz DOSTAWA TOWARU

1/ W celu składania i realizacji zamówień należy:

Zarejestrować się w sklepie internetowym www.sklep.wrotanadziei.org (założyć KONTO) – wypełnić formularz rejestracyjny: podać nazwę firmy/imię i nazwisko, adres wysyłki, adres mailowy, numer telefonu oraz hasło, zaakceptować Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia przez sklep www.sklep.wrotanadziei.org

2/ Ceny produktów w sklepie internetowym są podane w złotych polskich. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które są podane osobno w procesie składania zamówienia. Koszty dostawy są uzależnione od wyboru opcji dostawy (wysyłka kurierem lub odbiór osobisty), wartości zamówienia, wagi i wymiarów paczki.


3/ Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego produktu wg opisu i warunków jego sprzedaży.

5/ Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty (forma przedpłaty przelewem na konto sprzedawcy)


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1/ Dane osobowe Klienta są przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji zamówień wg zady  "minimalizacji danych" .Są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO.Sklep www.sklep.wrotanadziei.org nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych w celach innych niż realizacja zamówień.

2/ Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz całkowitego usunięcia. Można tego dokonać w zakładce Moje Konto lub zwrócić się do administracji sklepu w celu dokonania zmian.

3/ Dane klientów nie są udostępniane osobom trzecim.

4/ Strona korzysta z cookies jedynie  w celu realizacji zamówień.

5/ Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

4/ Administratorem danych jest Joe West ul. Łabędzia 13  11-042 GiedajtyUSTAWOWE PRAWO ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

1/ Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumenckich w okresie 14 dni od daty otrzymania towaru Klient, który jest Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dot. zawierania umów na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Klient może tego dokonać przesyłając OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY drogą mailową (lub za pośrednictwem poczty). Sklep internetowy www.sklep-wrotanadziei.org jako Sprzedawca potwierdzi Klientowi poprzez e-maila otrzymanie Oświadczenia od odstąpienia od umowy.

2/ W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważania za niezawartą, a Klient/Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Towar zwracany w ramach ustawowego prawa do odstąpienia od umowy powinien być odesłany na koszt Klienta na nasz adres  magazynu lub na inny adres wskazany przez Sprzedawcę:

WROTA NADZIEI
ul. Mickiewicza 74
87-100 Toruń

Fundacja  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Klienta, o ile takie wystąpiły.

REKLAMACJE

Fundacja Wrota Nadziei odpowiada wobec Klienta, który jest Konsumentem, za niezgodność towaru z umową. Jeżeli towar ma wadę Klient może złożyć reklamację na adres mailowy:[email protected] w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową przez naprawę, wymianę lub zwrot całości lub części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy). Sklep internetowy rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wniesienia oraz uzgodnienia z Klientem sposobu rozpatrzenia reklamacji.